Tipo 32 moduli

MODULI TIPO 32 (USA)

TYPE 32 MODULES

Doppia presa USA U1 (69 * 36 mm)

Doppia presa USA U2 (69 * 36 mm)

Doppia presa USA (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

Presa TR 15A U4

Presa 20A TR U5

Presa duplex 15A U6

Presa duplex WR 15A U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Doppia presa USB 2.1A + 15a Duplex U10

Doppia presa USB 2.1 + 20A U11

TYPE 32 MODULES 04

Doppia USB 2.1A + Singola 15A U12

4 USB, 4 porte U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15